Phân biệt các loại lưới chống côn trùng

I. Lưới INOX không han gỉ chắn côn trùng và các mục đích khác.
1. Chủng loại
– Lưới INOX SUS 304
– Lưới INOX SUS 304L
– Lưới INOX 316
2. Quy cách:
– Đường kính dây lưới: Từ 0.18 đến 0.21mm
– Kích thước ô lưới: 1.41mm x 1.41mm (Khoảng 50 ô lưới/ 1cm2)
– Khổ lưới:
+ Rộng 1000 mm x 30m/cuộn
+ Rộng 1200 mm x 50 m/cuộn
+ Rộng 1600 mm x 30 m/cuộn
II. Lưới nhôm
1. Chủng loại

Luoi_nhom_phong_chong_con_trung

Lưới nhôm phòng chống côn trùng

2. Quy cách:
– Đường kính dây lưới: 0.23mm
– Kích thước ô lưới: 1.41mm x 1.41mm (Khoảng 50 ô lưới/ 1cm2)
– Khổ lưới:
+ Rộng 1000 mm x 30m/cuộn
+ Rộng 1200 mm x 50 m/cuộn
+ Rộng 1600 mm x 30 m/cuộn
III. Lưới sợi thủy tinh
1. Chủng loại
2. Quy cách:
– Kích thước ô lưới: 1.41mm x 1.41mm (Khoảng 50 ô lưới/ 1cm2)
– Khổ lưới:
+ Rộng 2400 mm x 50 m/cuộn
3. Màu sắc.
– Màu đen
– Màu xám tro

Luoi_soi_thuy_tinh_khong_bat_lua

Lưới sợi thủy tinh không bắt lửa